• Auktoriserat företag / Trygg betalning
Snabba installationer / Alltid 30 % Rot-avdrag

Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

Priser
Moms ingår i priset med f.n. 25%. ROT-avdrag är inkluderat i priset om annat inte står.

Företaget
Företaget Badhemma Sverige AB kan nämns i text och på hemsidan, avtal osv som badhemma.se, vi eller Badhemma.

Avbeställning
För att avbeställa en order ber vi dig kontakta vår kundtjänst. En eventuell avbokning/ombokning skall ske minst 48 timmar innan planerad leveranstidpunkt. I de fall en leverans inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret för detta ligger på kunden, faktureras kostnaden för leverans samt installation.

Behandling av personuppgifter
Badhemma behandlar dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och betal- och orderinformation bl.a. för att kunna hantera din beställning/ditt köp. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du på https://badhemma.se/sidor/integritetspolicy-badhemma

Resa och resetillägg
Bilresa längre än 2 mil från Stockholm central tillkommer en reskostnad om 795 kr. Eventuella avgifter för parkering, trängselskatt, färja eller andra transportavgifter betalas av kund.

Väntetid på installation
Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som tex väder, strejk, sjukdom. Normal väntetid för installation är 1-3 veckor.


*Villkor Monterat & Klart

Monterat & Klart tjänsten erbjuder dig som kundmontering och installation av dina nyinköpta varor till ett fast pris exkl material. Eventuella kostnader som kan tillkomma debiteras med 1400 kr/Tim inkl moms samt ROT-avdrag. Alla montagekostnader är beräknat på 30 % ROT-avdrag och gäller endast privatpersoner. Företag/organisationer så tillkommer 30% (ROT) på alla priser. Material tillkommer på separat faktura, så som Wc, varmvattenberedare blandare etc. Om det vid Skatteverkets kontroll visar sig att Ni inte har rätt till skattereduktion förbehåller vi oss rätten att omedelbart tilläggsfakturera återstående del av arbetskostnaden. Transportkostnad på 795 kr kan debiteras utöver montagekostnaden som avser lägre resa än 2 mil från Stockholm central. Vid saknad av ROT-uppgifter hämtar Badhemma själva uppgifterna om kunden så som personnummer, bostadensuppgifter etc. Fakturering sker i samarbete med Fortnox finans.

I övrigt gäller följande:

  • I rummet/utrymmet ska det finnas fungerande vattenavstängning.
  • Kostnad för eventuell ombyggnation av väggar och tak och dragning av vattenledningsrör tillkommer.
  • Anslutning till kopparrör eller Pex rör.
  • Elinstallationer ingår ej tillkommande kostnad.
  • Åtgärder av fuktskador och andra skador/brister ingår ej.
  • Att ROT-avdrag medges.
  • Att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme. Om inte tas en avgift ut på 995 kr inkl moms.
  • Att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak.
  • Att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs.
  • Sitter det en produkt där ny produkt ska installeras kan det tillkomma extra debitering. T ex om det sitter duschväggar där nya duschväggar ska installeras så tillkommer det kostnad på att demontera dom gamla duschväggarna. Gäller alla produkter som ska demonteras.

Observera att elinstallation inte ingår i Monterat & Klart pris.

Blandare

Köks- eller tvättställsblandare som ska bytas ut ska vara av ”etthålstyp”. Vattenavstängning skall finnas i det utrymme blandare ska monteras. Avstånd från koppling till underkantblandare får max vara 30 cm. Underskåp ska vara tömda. Vid eventuell rördragning tillkommer kostnad per timme samt material.

Dusch- eller badkarsblandare ska ha standardmått på c/c 40 mm vid synlig rördragning. Cc mått som är 150 mm eller 160 mm gäller vid dold/synlig rördragning. Blandaren monteras på befintligt blandarfäste. Vattenavstängning skall finnas i det utrymme blandare ska monteras. Vid eventuell rördragning tillkommer kostnad per timme samt material. Blandarfäste ingår ej.

WC-stol

Vattenavstängning ska finnas i det utrymmet WC-stolen ska monteras. Avståndet från WC-stol till befintlig vattenkoppling bör max vara 25 cm. Golvavloppet bör ha minst 8 cm fritt från centrum på golvavloppet till rör eller vägg. Mått från färdigt golv till överkant av WC-avloppet bör inte understiga 4 cm. Underlaget där WC-stolen ska monteras ska vara plant. Befintlig WC-stol som är av golvstående modell, där ska avloppsrörets diameter vara minst 110 mm. Befintlig WC-stol som är av vägghängd modell, där ska avloppsrörets diameter ska vara 110 mm. Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs. Alla golvstående WC-stolar limmas med transparent våtrumssilikon. Eventuella skruvhål från befintlig WC-stol fylls med transparent våtrumssilikon. Vid eventuell omdragning av rör tillkommer kostnad per timme samt materialkostnaden. Bortforsling ingår av 1 st Wc.

Badkar

Vattenledningarna ska vara framdragna. Golv måste ha tillräcklig bärighet för badkarets tyngd. Bortforsling av eventuellt gammalt badkar sker av kunden. Inbyggnad av badkar ingår inte. Vid eventuell rördragning tillkommer kostnad per timme samt materialkostnaden. Bortforsling av befintligt badkar ansvarar beställaren för.

Bubbelbadkar

El till Bubbelbadkar skall finnas färdigt innan montering och vara tillräckligt säkrat för ändamålet, enligt gällande föreskrifter. Golv måste ha tillräcklig bärighet för badkarets tyngd. Vattentillförsel till bubbelbadkaret ska vara framdraget. Avstånd från blandare på badkar till befintligt vatten får vara max 1 meter. Bortforsling av befintligt badkar ansvarar beställaren för. Vid eventuell rördragning tillkommer kostnad per timme samt materialkostnaden. Bortforsling av befintligt bubbelbadkar ansvarar beställaren för.

Möbler/Skåp

Möblerna skall vara färdigmonterade, gäller ej om produkten är inköpt hos oss. Väggarna måste vara väl kottlade för att kunna montera möbler på vägg. Det är kundens ansvar att meddela om det inte är av rekommendation att sätta vägghängda produkter på vägg. Nedmontering av befintliga möbler ingår. Kostnad för eventuella elarbete och montering av möbler kan tillkomma. Bortforsling av befintligt möbel ansvarar beställaren för. Materialkostnad kan tillkomma utöver montagekostnaden.


Duschvägg

Väggen måste vara rak väl kottlade bakom vägg. Det är kundens ansvar att meddela om det inte är av rekommendation att sätta vägghängda produkter på vägg. Vid utanpåliggande rör tillkommer kostnad för håltagning samt rörgenomföringar per hål om 50 kr. Bortforsling av befintliga duschväggar ansvarar beställaren för. Materialkostnad kan tillkomma utöver montagekostnaden.

Disk/tvättmaskin

Vattenledningarna samt el ska vara framdragna i anslutning så att inget av verken el eller vatten behövs dras om. Bortforsling av befintlig disk/tvättmaskin ansvarar beställaren för. Materialkostnad kan tillkomma utöver montagekostnaden.

Varmvattenberedare

Vattenledningarna samt el ska vara framdragna i anslutning så att inget av verken el eller vatten behövs dras om. Bortforsling av befintlig varmvattenberedare ingår ej i priset. Materialkostnad kan tillkomma utöver montagekostnaden. Transportväg in till installationsplats ska vara lättillgänglig och utan hinder så som trappor, sten eller dylikt

Vattenutkastare

Gäller vid byte av befintlig vattenutkastare. Vid eventuell rördragning tillkommer kostnad per timme samt materialkostnad. Bortforsling av befintlig vattenutkastare ingår i tjänsten.

Reservation för eventuella skrivfel, tryckfel och prisjusteringar.