• Auktoriserat företag / Trygg betalning
Snabba installationer / Alltid 30 % Rot-avdrag

Policy


Vår Policy:


  • Badhemma AB har som målsättning att tillsammans anpassa sin verksamhet till kundens önskemål och efter den utveckling mot det miljövänliga och energisnåla samhälle som alla önskar.

  • Badhemma AB ser miljöanpassning som en naturlig del av verksamheten och att vi skall bidra till en bättre miljö genom att ha en positiv inställning till miljöfrågor och förbättra verksamhetens miljöinsatser.

  • Badhemma AB skall följa lagar, myndigheter och skall aktivt medverka och påverka i projektnivå så att miljöpåverkan minskas.

  • Badhemma AB har som mål att hålla vår miljöpolicy aktuell genom att löpande granska och utveckla denna.

  • Badhemma AB har under denna sammanslagningen skapat rutiner för varje anställd så att kunden tidigt skall känna förtroende till både företaget och dess anställda.