• Auktoriserat företag / Trygg betalning
Snabba installationer / Alltid 30 % Rot-avdrag

Varmvattenberedare

Vilken varmvattenberedare passar ditt hushåll?* När du ska köpa en varmvattenberedare så kan det vara klurigt att veta vilken storlek man ska välja. Några riktvärde vid val av beredare: En dusch på 3-4 minuter förbrukar ca 40 liter varmvatten, ett bad i vanligt badkar 140 liter och en handdisk 15 liter. Detta är beräknat på 40 gradigt varmvatten. Kopparmantlad (CU) beredare passar bra till de flesta vatten och kräver inget underhåll. 

Nedan finner du vilken beredare som kan passa ditt hushåll bäst*:

30-40 liter passar hushåll med 1 person
50-80 liter passar hushåll med 2-3 personer
100-120 liter passar hushåll med 3-4 personer
150 liter passar hushåll med 4-6 personer

*Detta beräknas på en snittförbrukning av en varmvattenberedare. Om du har badkar eller liknande så rekommenderar vi att du väljer en större storlek på beredaren.

Med vår populära tjänst Monterat & Klart får du en komplett och trygg installation inklusive valfri varmvattenberedare nedan till ett fast pris. Badhemma är ett auktoriserat våtrumsföretag och medlemmar i BKR. Vårat ledord är snabbt smidigt och enkelt!

 Vad ingår i Monterat & Klart?
  • Montering av vald tjänst.
  • Bortforsling av emballage och gammal produkt*.
  • Montering enligt bruksanvisning.
  • Priserna gäller endast om ROT-avdraget medges.

  • Kontroll och test av inköpt produkt.
  • Vatten och el måste finnas framdraget.
  • Produkten på bilden ingår. 
  • Efter din beställning kontaktar vi dig för ett installationsdatum.

OBS! Tjänsten är endast tillgänglig i Stockholm!
Priserna gäller endast om ROT-avdraget medges!

*köpvillkor

Ta reda på vattenkvaliteten

Om du ska installera en varmvattenberedare bör du ta reda på vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten avgör vilket korrosionsskydd du ska ha i varmvattenberedaren. Hur du går tillväga beror på varifrån ditt vatten kommer.

Kommunalt vatten

Om du inte vet vilka egenskaper vattnet har hemma hos dig kan du vända dig till kommunens vattenverk. Det förekommer också att du kan hitta informationen direkt på kommunens hemsida. Vanligen ligger värdena på kommunens vatten inom mer normala spann och man kan välja mer eller mindre vilken varmvattenberedare som helst.

Här finner du information om vattenkvalitet i Stockholm:

Egen brunn

Om du har egen brunn eller dylikt bör du analysera vattnet. Då vänder man sig till ett företag som utför vattenanalys. Om man har egen brunn, är det vanligare att värdena är mer extrema på olika parametrar vilket kräver en varmvattenberedare med ett specifikt korrosionsskydd.

Tre olika material för olika vattenkvalitet

Varmvattenberedare har ett korrosionsskydd i ett av dessa tre material: rostfritt stål, koppar eller emalj.

Rostfritt stål

En rostfri varmvattenberedare passar om vattnet är surt (lågt pH-värde) och kolsyrehaltigt. Däremot bör du se upp om vattnet har hög kloridhalt (salt) eller hög kalkhalt (hårt vatten) och dessa tillsammans ger extra stor risk. Det finns dock varianter av rostfritt stål som klarar höga kloridhalter bättre.

PASSAR TILLPASSAR INTE TILL
Surt vatten (lågt pH-värde)Hög kloridhalt (salt)
Kolsyrehaltigt vattenHårt vatten (hög kalkhalt)


Koppar (CU)

Om kalkhalten är hög (hårt vatten) passar det bra med en varmvattenberedare i koppar. Om vattnet däremot är surt (lågt pH) och har en hög kloridhalt bör detta undvikas, då koppar i så fall kan frigöras. Om kalkhalten är hög minskar riskerna med en hög kloridhalt.
Att använda kopparbehållare vid lågt pH-värde är mest ett estetiskt problem, då porslin kan missfärgas och blont hår få en grön nyans.

PASSAR TILLPASSAR INTE TILL
Hårt vatten (hög kalkhalt)Surt vatten (lågt pH-värde)

Hög kloridhalt (salt)


Emalj

Emalj är det tredje materialet som används i varmvattenberedare. Dessa har alltid en offeranod, som offrar sig för att järnet inte ska rosta. En emaljberedare passar bra om kloridhalten är hög (mer än 100 milligram salt per liter), även om offeranoden då förbrukas fort. Om ledningsförmågan är låg, har emaljberedarens anod svårt att fungera, men det går att rätta till med en likströmsanod. Emaljvarmvattenberedaren mår inte bra om pH-värdet är högre än 9 eller temperaturen är för hög.

PASSAR TILLPASSAR INTE TILL
Hårt kloridhalt (salt)Basiskt vatten (högt pH-värde)

Dålig ledningsförmåga

Hög temperatur


En varmvattenberedare är en apparat som används för att värma och lagra varmt vatten för hushållsbruk. Den är en viktig del av det sanitära systemet i ett hem och förser hushållet med varmt vatten för duschning, diskning, tvätt och andra behov.

Det finns olika typer av varmvattenberedare beroende på dess funktion och design. De vanligaste typerna av varmvattenberedare är lagringsberedare och genomströmningsberedare.

En lagringsberedare, mest vanlig i ett hem fungerar genom att värma och lagra en stor mängd vatten i en isolerad tank. Vattnet hålls varmt tills det används och när det varma vattnet tappas av fylls tanken på nytt med kallvatten som värms upp. Lagringsberedare finns i olika storlekar och kapaciteter för att möta hushållens behov av varmvatten.

En genomströmningsberedare, å andra sidan värmer vattnet direkt när det flödar genom beredaren. Den här typen av varmvattenberedare är vanligtvis mindre och mer kompakt, vilket gör dem lämpliga för mindre utrymmen och platser där snabb och kontinuerlig tillgång till varmvatten är viktigt.

Varmvattenberedare kan använda olika energikällor för att värma vattnet. Elektriska varmvattenberedare använder el för att värma vatten, medan gasberedare använder naturgas eller propan, inte så vanlig i Sverige. Det finns också solvärmesystem som utnyttjar solenergi för att värma vattnet och värmepumpar som använder omgivande luft eller jordvärme för att producera varmvatten.

Installation av en varmvattenberedare kräver vanligtvis hjälp av en professionell VVS-installatör för att ansluta den till vattenledningarna och säkerställa korrekt funktion. Det är också viktigt att regelbundet underhålla varmvattenberedaren genom att kontrollera och rengöra den, byta ut eventuella slitna delar och avlägsna eventuell kalkavlagring.

Sammanfattningsvis är en varmvattenberedare en viktig del av hushållet som används för att värma och lagra varmt vatten för dagliga behov. Genom att välja rätt typ av varmvattenberedare och ta hand om den på rätt sätt kan du säkerställa att hushållet har tillräckligt med varmt vatten för att möta behoven i ditt hem.